За поръчки: 0892 26 04 34 / 0896 57 42 42
 

Общи Условия

  1. 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.3dg-textile.bg Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.3dg-textile.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталогот авторски десени описващ продуктовата линия на платформата. Моделите са дигитализерани с 97% съответсвие в цветовете и разположението на щампата и се изработват индивидуално в съответствие с поръчката .
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.3dg-textile.bg съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  1. След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
  1. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

II.Рекламация, замяна ,връщане

6. Всеки клиент има право на рекламации и връщане на стока:(чл.55 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП)).

Можете да върнете нови, неповредени, неизползвани, непрани стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни след доставката им .Задължително условие е стоките да са с ненарушен търговски вид и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на клиента. При поръчка на индивидуални размери и дизайни, неприсъстващи в каталога и асортимента ни, рекламация се приема само при производствени или транспортни дефекти.

7. При желание за смяна на продуктите – ние ще изпратим новата поръчка с куриер, който ще вземе продуктите от вас,ще ги достави до нас, където те ще бъдат сменени и отново ще бъдат доставени до вас, цената на тази услуга е 10 лв. При неизпълнение на тези условия, магазинът си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

8. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановява на клиента – с пощенски запис или паричен превод срок от 7 до 14 работни дни от получаването на продуктите.

При несъответствие други въпроси и всичко свързано с горното не се колебайте и се свържете се с нас на телефон: 0892 26 04 34 или ни пишете имейл адрес 3dgtextile@gmail.com

Ще извършим необходимата проверка и ще уговорим всички условия по връщане ,замяна или рекламация.

9. Адресът за връщане е , Асеновград, ЕКОНТ ОФИС ЗАПАД. НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ!!!

10. В пакета с продуктите за връщане трябва да сложите бележка с имена, телефонен номер и уточняване, че става дума за връщане на сумата или да опишете всичко на имейла.

11. Сумата се възстановява с банков превод или паричен превод като клиента поема таксата за връщане.

За клиенти, получили поръчката си с безплатен транспорт ( за поръчка на стойност над 199 лв), желаещи връщане на продуктите и възстановяване на сумата – ще им бъдат удържани 10 лв от сумата за връщане.

III. ДОСТАВКА

Доствката се извършва в срок от 7 до 10дни от получената поръчка

12. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

  1.  В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

13а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

13б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да  откаже  получаването  и  или да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка .

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

  1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки с или без регистрация на Интернет магазина www.3dg-textile.bg
  1. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  1. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
  1. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.3dg-textile.com
  1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.3dg-textile.bg
  1. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.3dg-textile.bg
  1. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
  1. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
  1. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при регистрация или попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Потребителите, например за:помощ при попълване на поръчка;информиране по имейл отностно продукти или услуги;за предоставяне на услуги и поддръжка;предоставяне на персонализирани промоционални оферти;
  1. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Бисквитки
Ние използваме бисквитките „Cookies“ единственно за да подобрим навигацията Ви във Нашият сайт. Чрез използването на „бисквитки“ ние не събираме никакви лични данни

  1. ИЗМЕНЕНИЯ
  1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

  1. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.3dg-textile.com на своя компютър.
  1. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
  1. Интернет магазина www.3dg-textile.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

   VIII Партньорска програма

   При регистриране и одобрение на партньор вие имате възможността да получавате комисионната за направена покупка в магазин 3dg-textile.bg на стойност до 20% от цената на всеки един продукт дори и той да е в промоционален период.

   След изпратена пoръчка от вашия профил на принципа "drop shipping" ние ще изпратим продукта на вашия клиент от наше име, а вие ще получите комисионната по избран от вас, метод на плащане. Стъпки при регистрация в партньорската ни програма:

   1. Изберете потребителско име и парола, 

   2. Изпратете писмо заявка за участие в партньорската ни програма на 3dgtextile@gmail.com Свали заявка……..

   3. Наш служител ще ви създаде административен профил и ще въведе комисионната до 20 % от продажбите ви.

   4. Сваляте продукти от сайта, продавате ,оформяте поръчките от вашия профил в нашата платформа, като можете да следите статуса на поръчките и комисионната в реално време.

   5. Получавате своята заработка от комисионната, чрез съгласуван платежен метод от двете страни.

   6. Рекламации приемаме съгласно условията на сайта.

   Никакви рискове! Обработката на поръчки и доставки – осъществяваме ние. Подробна и точна статистика на продажбите ще намерите в профила си. 

   Своевременно заплащане по удобен начин